Välkommen till antilog.net*


Welcome to antilog.net*


(OBS för att se dessa sidor på avsett sätt, krävs det att Javascript är aktiverat) (NOTE to see these pages as intended it is necessary that Javascript is active)
Tillbaka Go Back

Avsikten med dessa sidor är att visa prov på vad man kan göra med den teknik som är allmänt tillgänglig "på nätet".

Javascript är ett mycket användbart språk för att skriva snabba program.

The purpose of these pages is to show some samples of what is possible to do using commonly available technology "on the network".

Javascript is a language that is very useful for writing fast programs.

Matematik, html, javascript, java...

Om spårbunden trafik: http://www.ekeving.se/index.html

Om svenska järnvägar: http://www.jarnvag.net/index.php/hem

Regler för spelet go från American Go Association (pdf-fil på engelska)

Mathematics, html, javascript, java...

About railroads and tramways (in swedish): http://www.ekeving.se/index.html

About swedish railroads (in swedish): http://www.jarnvag.net/index.php/hem

Rules of the game of go from the American Go Association (pdf-file)


* antilog är en matematisk funktion:   * antilog is a mathematical function:
  y = [log(b)](x) <=> x = [antilog(b)](y)  

Created dec-2010 by Lennart Bertenstam, Limhamn, Sweden
< L e n n a r t . B e r t e n s t a m @ a n t i l o g . n e t >